Artiston OÜ

1. septembril 1997. aastal loodud kaasaegne Eesti erakapitalil põhinev metsa kasvatamisega tegelev ettevõte, mis kuulub Artiston Gruppi.

Artiston OÜ tegevusvaldkonda kuuluvad metsa uuendamine, metsakultuuride ja noorendike hooldamine, metsa ülestöötamine, kasvava metsa raieõiguse võõrandamine, metsamaterjali ost-müük, metsa- ja põllumaa kinnistute võõrandamine, metsa hindamine, maa mõõdistamise ja sellega seonduva dokumentatsiooni ning asjaajamise korraldamine.

Edasi