Raul Vahter pälvis Eesti Erametsaliidu tänumärgi

Eesti Erametsaliit tunnustab igal aastal metsaomanikke, kes on panustanud erametsanduse arengusse või laiemale avalikkusele tutvustamisesse. Tänavu pälvis liidu kõrgeima autasu, Eesti Erametsaliidu tänumärgi, ka Raul Vahter. 

Erametsaliidu tänumärgi saaja, Raul Vahter pälvis tunnustuse suure panuse eest erametsaliidu arengusse. Vahter on Viru-Lemmu Metsaseltsi asutajaliige ja arendaja ning pikaaegne erametsanduse edendaja, kes on andnud suure panuse maa- ja metsaomanike ühistegevuste arendamisse. 

Vahter ütles, et ka talle tuli tunnustuse saamine suure üllatusena. „See on nüüd küll üks hästi hoitud saladus,“ sõnas ta tänumärki vastu võttes. 

Tänumärgi ja tänukirjad andsid üle Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ants Erik ja liidu tegevjuht Jaanus Aun. 

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.

Fotod: Eesti Erametsaliit